Skontaktuj się z nami
wypełniając poniższy formularz

 

Inwestor


Vinson Development Sp. z o.o.
Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000559583
REGON 361612634
NIP 525-262-00-35

Biuro sprzedaży


Vinson Development Sp. z o.o.
kontakt@vinsoncapital.pl
+48 663 106 107